”Vi ska bekämpa förkylningen globalt”

”Vi ska bekämpa förkylningen globalt”

Förkylningar är ett återkommande aber under året och behandlingsalternativen har hittills varit symptomfokuserade. ColdZyme, som istället behandlar orsaken, står nu inför för en internationell expansion.

Runt två till tre gånger per år är den genomsnittliga personen förkyld och behandlingen har historiskt begränsats till symptomen. Svenska Enzymatica har utvecklat ColdZyme, som istället hindrar virus från att få fäste i munhåla och svalg där förkylningen vanligtvis startar. Det begränsar också virusets möjlighet till reproduktion om förkylningen väl slagit till.

– Vi har gjort en studie på friska frivilliga som vi har infekterat med en mildare form av förkylningsviruset och sedan behandlat med ColdZyme. Studien visar att virushalten i svalget minskade med 99 procent och antalet förkylningsdagar minskade med 50 procent. Vi har också genomfört en stor multicenterstudie där behandling med ColdZyme var statistiskt överlägset inom samtliga parametrar jämfört med en kontrollgrupp som inte använde ColdZyme, säger vd Fredrik Lindberg.

Studier visar på positivt resultat

Just nu genomförs studier på elittränande idrottsmän. Interimanalysen visar att ColdZyme minskar antalet sjukdomsdagar och dagar som atleterna måste hålla sig borta från träning.

– Många tror att det är för bra för att vara sant att kunna bota en förkylning. Därför är det viktigt för oss att genomföra studier som påvisar ett faktamässigt resultat.

Internationell expansion väntar för bolaget

En halv miljon svenskar använder redan ColdZyme. Enzymatica satsar nu på internationell expansion och tog därför nyligen in 98,7 miljoner kronor i en nyemission.

– Innan en distributör investerar tiotalsmiljoner kronor i marknadsföring gör de en mycket noggrann ”due diligence” där de undersöker att produkten håller vad den lovar. Vi är därför oerhört stolta över dels vårt avtal med distributören Stada för den tyska, belgiska och österrikiska marknaden, dels med ett av Japans största läkemedelsföretag vilket öppnar den asiatiska marknaden. Vi ska bekämpa förkylning globalt. Fredrik Lindberg avslutar:

– Ska man nå ut internationellt krävs ett team som kan jobba internationellt. Vi har en ledningsgrupp som har gjort det här förut och jobbat i de stora läkemedelsföretagen. Vi vet helt enkelt vad som krävs.

Artikeln publicerad den 17 januari, 2019 av borgowilli