Immaterialrättsbyrån Potter Clarkson växer i Sverige

Immaterialrättsbyrån Potter Clarkson växer i Sverige

2018 var ett framgångsrikt år för Potter Clarkson (PC), en av Europas ledande immaterialrättsbyråer. Som ett resultat ökas därför investeringarna för det växande teamet i Norden, med öppnandet av ett större, heltidsbemannat kontor i Stockholm.

Sedan PC vann sin första stora svenska klient, Astra AB, 1996, har klientbasen ökat signifikant. Byrån har genom åren sökt tusentals patent över hela världen, på uppdrag av ett hundratal svenska SME/start-ups, främst inom Life Science-området. Den nordiska regionen står idag för cirka 20 procent av byråns globala verksamhet.

Orsaken till PCs tillväxt är byråns kommersiellt fokuserade förhållningssätt. IP-experterna har kommersiellt fokus, de fördjupar sig i klientens verksamhet och fungerar som en del av ledningen på samma sätt som en intern expert. Företag kan därför vara säkra på att deras IP-rättigheter stödjer affärsplanen, ger mervärde och leder till fortsatt tillväxt.

Jesper Sellin är det nyaste tillskottet till PCs växande team i regionen. Som erfaren IP-jurist tillför Jesper omfattande expertis inom kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter, samt förvaltning av upphovs- och varumärkesrättigheter. Jesper arbetade tidigare som intern jurist på Pharmacia/Pfizer och kommer närmast från svenska IP-byrån Valea AB.

– Jag är verkligen glad över att börja på en byrå av Potter Clarksons kaliber. De har mycket gott rykte i Sverige tack vare utmärkt kommersiell och juridisk rådgivning till små och medelstora företag, något som lett till att företagen kunnat realisera immateriella värden via framgångsrik försäljning eller produktlansering, säger Jesper Sellin.

För att diskutera dina IP-behov, kontakta teamet på info@potterclarkson.com

Läs mer här.

Artikeln publicerad den 16 januari, 2019 av borgowilli