Ny teknologi gör att färre dör i väntan på organtransplantation

Ny teknologi gör att färre dör i väntan på organtransplantation

20 procent av alla som hamnar på väntelistan för transplantation hinner dö innan ett passande organ hittas. Anledningen är organbrist – det finns inte tillräckligt många helt enkelt. Med visionen “att ingen skall behöva avlida i väntan på ett organ” som främsta drivkraft har medicinteknikbolaget XVIVO Perfusion ändrat på detta.

Med XVIVO:s teknik kan fler organ tas tillvara – organ som annars hade kasserats.

– Eftersom organen kyls ner i dag för att förlänga tiden utanför kroppen vet vi inte om de fungerar efter att de lämnat donatorkroppen. Med vår teknik “lever” organet längre utanför kroppen och man kan få en andra chans att använda det, säger Magnus Nilsson, vd och grundare av XVIVO.

Magnus Nilsson grundade XVIVO 1998 och tog strax därefter kontakt med transplantationskirurgen och professorn Stig Steen. Samarbetet har resulterat i flera banbrytande produkter som varit bas för byggandet av ett mycket framgångsrikt bolag som de senaste 15 åren gått med vinst varje kvartal. Förra året blev de dessutom utsedda till Årets Exportgasell av Dagens Industri och EKN.

– I princip hela omsättningen sker utomlands – 60 procent från Nordamerika och vi installerade nyligen en maskin på Kinas största lungsjukhus, säger Magnus Nilsson.

XVIVO:s teknik går ut på att pumpa varm vätska genom organens blodkärl istället för kall, vilket gör att ämnesomsättningen upprätthålls. När organet kyls använder cellerna upp resurserna och när de är slut dör organet. Men, om ämnesomsättningen fortsätter och vätskan innehåller vad cellerna behöver hålls organet vid liv längre.

– Hittills arbetar vi främst med lungor och då kan man undersöka elasticitet och hur syre- och koldioxidutbytet ser ut innan transplantationen. Vi har också ett utvecklingsprojekt om att förbättra transporten vid hjärttransplantationer, baserat på professor Stig Steens forskning. I dagsläget klarar sig ett hjärta cirka 5 timmar utanför kroppen men vid Stig Steens prekliniska försök har de klarat sig 24 timmar, säger Magnus Nilsson och avslutar:

– I Sverige används mindre än häften av alla donerade lungor, och i USA är det så lite som 20 procent. Tack vare vår teknik kan organ, som tidigare bedömdes oanvändbara, nu transplanteras.

Artikeln publicerad den 16 januari, 2019 av borgowilli