Nanexas teknologi förbättrar cancerbehandlingar

Nanexas teknologi förbättrar cancerbehandlingar

Nanexa kan med sin plattform PharmaShell® skapa depåläkemedel som kan verka under lång tid. Detta leder till bättre behandlingsmöjligheter och minskade biverkningar. PharmaShell består av ett tunt skal som appliceras på läkemedelspartiklar.

Nanexas egenutvecklade plattform PharmaShell gör att man kan förlänga effekten av ett läkemedel när man ger det till en patient.

– Man får en mer stabil administrering av olika läkemedel, vilket ger en stabilare behandling och minskar lidande hos patienterna, säger David Westberg som är vd på Nanexa.

Nanexa har sedan länge samarbetat med AstraZeneca och har under 2018 slutit avtal med fyra nya samarbetspartners inom läkemedelsbranschen. Ett mindre och ett världsledande animal health-bolag samt två svenska läkemedelsbolag. Avtalen syftar till att utvärdera PharmaShells effekt på respektive bolags läkemedelsprodukter.

– Jag tycker att det är riktigt roligt att samarbetena rör sig om specifika läkemedelskandidater. Det blir väldigt konkret vad vår teknologi kan bidra med, säger David Westberg och tillägger:

– Faller de här utvärderingarna väl ut finns det också stor potential för oss att nå produktutvecklingsavtal framöver. Nanexa driver sedan en tid tillbaka även egen produktutveckling som syftar till behandling av två aggressiva former av leukemi (MDS och AML). För projektet använder Nanexa läkemedelssubstansen 5-azacitidine som finns i det redan existerande cancerläkemedlet Vidaza. Vidaza behöver i dagsläget ges sju dagar i rad, en gång i månaden och genererar starka biverkningar såsom illamående och kräkningar. PharmaShell möjliggör att man istället kan ge läkemedlet en gång i månaden, med minskade biverkningar och samma eller bättre effekt. En minskning av biverkningarna och antalet injektioner kan göra stor skillnad för livskvaliteten för patienterna och spara resurser för vården.

– I och med att populationen i världen blir äldre så ökar antalet patienter inom MDS och AML, vilket gör att dessa områden är högintressanta för många läkemedelsbolag, berättar David Westberg. Nyligen utförda undersökningar har visat en betydligt långsammare frisättning av 5-azacitidine in vitro efter att den fått ett yttre lager av PharmaShell. Den prekliniska utvecklingen är redan igång och på Nanexa har man stort hopp om ett positivt utfall.

– Vi har sedan tidigare sett att vår teknik får effekt. Nu ska vi undersöka hur stor effekt vi kan åstadkomma och förhoppningsvis kan vi påbörja kliniska studier redan i slutet av året. Eftersom vi utgår från en redan känd substans är utvecklingstiden betydligt kortare än för helt nya läkemedel, säger David Westberg och tillägger:

– Vårt patent blev precis godkänt i USA och det är en stor milstolpe för oss. Att vi har patentskydd på världens största marknad öppnar för många nya möjligheter.

Artikeln publicerad den 16 januari, 2019 av borgowilli