Lumitos teknologi leder till mer precisa vävnadsanalyser

Lumitos teknologi leder till mer precisa vävnadsanalyser

Med fler människor på jorden blir vi också allt fler som behöver en trygg och säker vård. För att klara framtidens krav inom vävnadsdiagnostik krävs en digitalisering av patologin samt nya instrument och metoder. Lumito utvecklar en ny teknologi förmer precisa analyser.

Vi lever längre och blir allt fler på jorden. Det ställer allt högre krav på sjukvården, inte minst inom patologin – vävnadsdiagnostik från biopsier tagna från patienter. Det medicinska forskningsbolaget Lumito utvecklar nu en teknologi inom detta område för att möta det ökade behovet av effektivare och mer träffsäkra analysmetoder.

– Marknaden för patologi växer kraftigt och är en stor utmaning då precisionen är dålig och kostnaderna riskerar att skena iväg, berättar Anders Sjögren som är CTO på Lumito.

Det är allmänt känt att träffsäkerheten är låg inom vävnadsdiagnostik. Baserat på dagens metoder är träffsäkerheten drygt 70 procent vilket innebär att cirka tre av tio utlåtanden från patologer är felaktiga eller osäkra.

– De infärgningstyper som finns idag är oprecisa. Med vår patenterade teknologi får vi mycket högre precision och målet är att nå hundra procent träffsäkerhet, säger Anders Sjögren.

Utvecklingen går också mot individualiserad medicin där individuella behandlingsformer kräver en stor mängd provtagningar och noggranna analyser av vävnadsprover.

– Här ser vi också att vi kan påverka med förbättrade och specifika analysmetoder, samtidigt som kostnaden begränsas då primär diagnostiseringen kan ske med hjälp av datorprogram, säger Anders Sjögren.

Utvecklingsfasen har hittills pågått i nio månader och man kan konstatera att verifieringen av teknologin slagit väl ut. Nu går man in i nästa fas och utvecklar prototyper för användning i sin rätta miljö. Den första färdiga produkten kommer att lanseras i början av år 2020.

– Vi är mycket stolta över att ha hittat en objektiv metod som ger avsevärt säkrare kvalitet på analyserna. För patienten är det en mycket positiv utveckling, avslutar Anders Sjögren.

Artikeln publicerad den 16 januari, 2019 av borgowilli