“I en värld utan sjukdomar behövs ingen medicin”

“I en värld utan sjukdomar behövs ingen medicin”

Det bästa sättet att garantera ett hälsosamt liv av att förebygga uppkomsten av sjukdomar. Med Norden som bas för life science pågår forskning och utveckling för att tidigt kunna identifiera och förhindra sjukdomar.

– Visionen är en värld utan sjukdomar och i den behövs inga mediciner. Det kan låta paradoxalt för ett företag som producerar läkemedel, men visionen är självklar för ett forskande företag, säger Kristina Sandström, medicinsk direktör på Janssen.

Janssen, som är en del av Johnson & Johnson, har en stark tradition inom forskning och utveckling har bidragit med flera läkemedel som återfinns på WHO:s lista över banbrytande och viktiga läkemedel. Mer än 20 procent av Janssens vinst återinvesteras i nya forskningsprogram och har bidragit starkt till Sveriges life science-utveckling.

Johnson & Johnson har fyra globala innovationshubbar och har inrättat en så kallad satellit på Karolinska institutet i Stockholm.

– Norden är ett attraktivt område för life science tack vare de goda förutsättningar som finns här. I Sverige ligger Janssen topp tre när det gäller omfattning av kliniska studier.

Att Norden är bra för testbäddar beror bland annat på en öppen och utforskande dialog bland sjukhusen jämfört med andra geografiska områden.

– Det finns möjligheter här i Norden att testa innovationer tidigt. Från patienthåll finns det också ett stort förtroende för forskning och 90 procent av patienterna är villiga att dela med sig av sin patientdata.

För att ytterligare förbättra forskningen behövs ett fördjupat samarbete mellan de olika aktörerna.

– Ett starkare partnerskap mellan den akademiska forskningen, vården och läkemedels-företagen skulle underlätta arbetet ytterligare och göra att vi kommer närmare visionen om en värld utan sjukdomar.

Artikeln publicerad den 16 januari, 2019 av borgowilli