Cenova expanderar

Cenova expanderar

Cenova är experter på kontraktstillverkning av produkter med krav på renhet. De senaste årens stadigt ökade omsättning gör att man är nu mitt inne i en expansion av verksamheten, både när det gäller personalstyrka och lokaler. Målet är fast inställt på att fördubbla omsättningen till 200 miljoner år 2025.

Kraven på renhet ökar inom flera branscher, framförallt inom life science. Cenova utvecklar och tillverkar framförallt plastkomponenter med krav på renhet. Komponenter som sedan levereras i bulk eller vidareförädlas hos Cenova. En stor del av omsättningen kommer från primärförpackningar då i form av sterilbarriärer. För att möta den ökade efterfrågan investerar man nu i nya lokaler, nya maskiner och nya processtekniker.

– Vi arbetar just nu med flera mycket spännande projekt. Cenova ska vara den naturliga partnern när det gäller produkter med krav på renhet. Det gäller både för små innovationsbolag och multinationella koncerner, säger Sören Wilhelmsson, vd på Cenova.

De senaste fem åren har Cenova satsat stort på olika verksamhetsförbättringar där den största satsningen är ytterligare 600 kvadratmeter renrum i direkt anslutning till befintliga lokaler. Bygget stod klart i december 2018.

– Dessutom investerar vi i nya maskiner och processer. Mer yta och nya flexiblare maskiner gör bland annat att vi kan köra flera processer parallellt. Vi investerar även i en helt ny tvättprocess, detta görs för att utöka vårt erbjudande, berättar Sören.

I direkt anslutning till att den nya byggnaden stod klar, påbörjades projekteringen av nästa expansion, då med fokus på fler renrum ISO Klass 7.

Cenova byggde sina första renrum i Sverige för över 20 år sedan och har lång erfarenhet inom området. Idag levererar man sina produkter till företag över hela världen.

Läs mer om Cenovas verksamhet på www.cenova.se

 

Artikeln publicerad den 23 januari, 2019 av borgowilli